صنایع تولیدی ساحل تولید کننده و مبتکر انواع مبلمان شهری، ویلایی ، فضای باز و تجهیزات پارکی و مهد کودک با پنجاه سال سابقه در تولید و واردات توانسته خود را به جایگاه مطمئن ومتفاو تی برساند .
این گروه همواره همراستا با تغییرات در محیط تجاری و هماهنگ با معماری تحول یافته و تقاضا ی مشتری در اهداف استراتژیک خود تجدید نظر کرده و برای پاسخ به این چالشها با رویکردهای نو ینی فضای تجاری خود را توسعه داده و امروز با دگرگونی روش های خرید در زندگی مدرن برای ارائه بهتر ین محصولات و خدمات و به منظور پاسخ سریع و منعطف به تقاضا ی مشتریان خود اقدام به راه اندازی سایتی با فروش آن لاین جهت رفع نیاز هموطنان عزیز کرده .این سایت ارمغان دیگری از دستاوردها ی صنایع تولیدی ساحل است که به نام “ساحل بی “آرامش و راحتی را در هر مکانی برای شما مهیا می سازد.
مدیرعامل صنایع تولیدی ساحل : مهندس سعید سلیقه راد